Štartujeme inšpiratívnu videosériu na pokračovanie: Školu ilustrácie. Spoločne s umelkyňou Sashou Chaginou, ktorá pre nás tvorila aj kampaň Čo nás, ľudí, robí krásnymi, sme pripravili krátke cvičenia tvorivosti, ktoré vám v najbližších mesiacoch postupne predstavíme. Začíname!