Predstavte si, že stojíte pred zrkadlom, nenalíčená a nahá a hovoríte si: „Aha, tak toto som ja.“ Uznávate samu seba bez toho, aby ste sa súdili, kritizovali sa alebo aby ste niečo odobrovali. Takto metaforicky by sa dalo pozrieť na sebaakceptáciu.

So psychoterapeutkou Heidemarie Eder sa do tejto témy ponoríme o niečo hlbšie a zistíme, ako sa človek môže naučiť akceptovať sám seba a čo pomáha, ak sa človeku nedarí prijať samého seba a ako byť šťastným.

Čo znamená pojem sebaakceptácia?

Znamená to schopnosť prijať sami seba takých, ako sme: so všetkými silnými a slabými stránkami, so všetkými úspechmi, ale aj pochybeniami. Keď je človek schopný akceptovať sám seba, dokáže sa vyrovnať s vlastnými chybami a neúspechmi, nepodceňuje sa a ani sa neodsudzuje – skrátka, dokáže byť v živote šťastný. Sebaakceptácia spočíva v tom, že človek sa stretáva s pochopením a učí sa z negatívnych skúseností bez toho, aby sa nechal zdeprimovať.

Je sebaakceptácia kľúčom ku šťastiu?

Sebaakceptácia je dôležitým aspektom v osobnom rozvoji. Pomáha človeku budovať zdravý vzťah k sebe samému a pomáha mu viesť vyrovnaný a naplnený život.

Prečo je pre mnohých ľudí také ťažké prijať seba samých?

Žijeme v spoločnosti, ktorá si vyžaduje vysokú mieru konformity a výkonnosti. Táto spoločnosť od nás očakáva takmer nedosiahnuteľný telesný ideál a večnú mladosť. Naša spoločnosť je len veľmi málo tolerantná ku chybám a zahŕňa akýsi školský systém, ktorý sa orientuje na deficity namiesto toho, aby sa zameriavala na silné stránky. Tieto hodnoty sú nám vštepované od útleho veku, takže sa s nimi zžívame bez toho, aby sme ich spochybňovali. Frázy ako napr.:

  • „Nie si dosť dobrá“,
  • ​„Vôbec si to nezaslúžiš“,
  • „Takúto, ako si, ťa nikto nemá rád“,
  • „Si príliš tučná, nešportová, lenivá, atď..“

Pôsobia ako vnútorné pohnútky a kritika, ktoré ľuďom bránia v tom, aby prijali samých seba a aby sa mali radi. A ak si to človek vnútorne osvojí, bráni mu to byť prirodzene šťastný.

V čom sa sebaakceptácia líši od sebalásky?

Sebaakceptácia je predpokladom a základom sebalásky. Sebaakceptácia umožňuje človeku prijať vlastné nedokonalosti a umlčať v sebe vlastného kritika. Sebaláska presahuje hranice akceptácie a zahŕňa láskavý súcitný postoj k sebe samému – v súvislosti s tým, ako sa dokážeme o seba postarať, najmä v ťažkých životných situáciách.