Active Beauty

Nina Baldinger

Nina je dobrou vílou rakúskych súťaží ACTIVE BEAUTY: Píše texty súťaží, oznamuje ich výhercom a stará sa o to, aby dostali svoje balíčky. Okrem toho podporuje redakčný tím pri všetkých úlohách, ktoré sa vyskytnú. V súkromnom živote Ninu nájdete na futbalovom ihrisku, na bicykli alebo v zime na lyžiarskych svahoch na snowboarde. Okrem športu jej srdce bije aj pre iné krásne veci v živote. Dokáže sa od srdca zasmiať na vtipoch, v horách sa cíti naozaj šťastná a jej farebné ponožky každému zlepšia náladu. (Foto: movea)