Active Beauty
Čo chcú muži: 6 vecí, bez ktorých vzťah nefunguje

Po čom muži túžia

Čo chcú muži: 6 vecí, bez ktorých vzťah nefunguje

Muži chcú sex, ženy hovoriť o svojich pocitoch? V žiadnom prípade! Prečo muži a ženy vo vzťahoch vôbec nefungujú tak odlišne, ktoré klišé o vzťahových rolách sú pravdivé a čo muži v partnerstve naozaj chcú.

Až takí rozdielni nie sme. Prinajmenšom, čo sa týka potrieb mužov a žien v ľúbostnom vzťahu, vraví Dieter Schmutzer: „Stereotypná rola zaneprázdneného muža môže síce čiastočne sedieť, dlhodobo by však bola neuveriteľne náročná.“ A vzťahy by sa potom určite kazili. Čo chcú muži namiesto toho? Niečo podobné ako aj ženy, vraví viedenský poradca: istotu, ocenenie a sexuálnu príťažlivosť, ktorá pretrvá aj po fáze zamilovanosti. Lebo mužnosť, vernosť a láska sa, samozrejme, navzájom nevylučujú.

Stabilitu a voľné priestory: XX vecí, ktoré chcú muži

Pocit istoty                                     

Určitú mieru istoty si vo vzťahu prajú obe pohlavia. Aj keď sa muži niekedy ešte radi prezentujú ako lovci a radi sú aktívni, potreba istoty a bezpečia je aj u nich veľmi veľká. Poradca hovorí: patrí k tomu najmä istota smieť byť taký, aký človek je, a byť za to milovaný. Muži si rovnako ako ženy spravidla želajú partnerstvo s niekým, s kým sa môžu otvorene rozprávať a deliť sa o to, čo majú spoločné.

Túžba a sexuálna príťažlivosť

Čo chcú muži vždy: sex? „Vždy“ nesedí, vraví odborník, ale vo vzťahoch je sex pre mužov predsa len dôležitý. Ešte aj vtedy, keď prvá fáza zamilovanosti a túžba pozvoľna slabne. Potom to pre oboch partnerov znamená vedome bojovať proti strácaniu sa chuti na sex. Lebo byť priťahovaný partnerom, dobre sa cítiť vo vlastnom tele a mať na seba navzájom chuť je pre mnohých mužov dôležitým komponentom šťastného vzťahu. Blízkosť, vzájomné láskanie a zmyselné chvíle nakoniec zabezpečujú aj to, aby sme sa so svojím partnerom cítili spätí.

Vernosť

Či tomu veríte alebo nie, pre väčšinu mužov je vernosť veľmi dôležitá. Podľa Dietra Schmutzera sa často horšie než ženy dokážu vysporiadať s tým, keď im je milovaná osoba neverná. Prečo? Často to spočíva v klišé o pohlaviach, podľa ktorého muži skôr dokážu oddeliť sex a lásku než ženy. Je sporné, či sú v tom obe pohlavia skutočne také odlišné. Avšak platí, že spravidla ženy dokážu lepšie spracovať bokovky než muži, pretože tí si skôr myslia, že žena sa do toho vložila aj emocionálne.

Byť braný ako muž

Znie to ako klišé, ale muži si vo vzťahu želajú, aby boli vo svojej úlohe vnímaní ako muži. To má však menej spoločného s úlohou hlavy rodiny. Muži chcú pre svoju partnerku zostať zaujímaví v úlohe muža. Vždy to má však niečo spoločné s ocenením: patrí k tomu napríklad nerobiť si žarty z domnelých slabých stránok partnera.

Partnerka, ktorá vie, čo chce

To, čo si veľa mužov želá, je žena, ktorá dokáže jasne povedať, čo chce. Teda viesť rovnocenné partnerstvo, v ktorom jeden akceptuje a váži si inakosti toho druhého. Znamená to tiež, že chápavý muž môže občas i buchnúť po stole a svojbytná žena zasa ukázať i slabé stránky.

Navzájom si dopriať voľný priestor

Udržiavať dobrý vzťah znamená aj navzájom si dopriať voľný priestor. Túto požiadavku dokážu ľudia podľa Dietera Schmutzera často vyjadriť ešte lepšie, pretože je to potreba, ktorá je odjakživa spoločensky definovaná ako mužská. Dobre si rozumieť s partnerkou, ale zároveň byť nezávislý a robiť si svoje, si pritom vôbec neodporuje. Naopak: dokazuje to, že si partneri navzájom dôverujú.