Čo je meditácia šamatha?

Šamatha – v preklade „pokojné spočívanie“ – je budhistická meditačná technika, ktorá je ideálna, ak chcete začať s meditáciou. Je to jedna z koncentračných meditácií. Meditujúci sa zameriavajú výlučne na pozitívny objekt nazývaný kasina. Môže to byť konkrétna myšlienka, obraz pred duševným okom, vôňa, zvuk, váš vlastný dych alebo mantra. V priebehu meditácie by sa mali postupne stratiť zlé pocity a znepokojujúce myšlienky. Výsledkom je hlboká relaxácia a stav duševnej prázdnoty. Táto meditácia pokoja je ideálnym spôsobom, ako praktizovať meditáciu všímavosti vipassana.

Aký vplyv má meditácia šamatha na telo, myseľ a dušu?

Cieľom meditácie šamatha je trénovať schopnosť mysle sústrediť sa. Znižuje stres, a tým vedie k vnútornému pokoju a relaxácii. Tieto pozitívne účinky môžu pomôcť zmierniť mnohé príznaky ochorenia. Meditácia šamatha je preto obzvlášť zaujímavá pre pacientov, ktorí majú problémy s krvným tlakom, sú po infarkte, mŕtvici a trpia syndrómom vyhorenia. Taktiež aj pre ľudí, ktorí trpia úzkosťou alebo poruchami spánku.

Môže sa meditáciu šamatha naučiť každý?

Určite! Jedinou podmienkou je, že musíte chcieť a musíte byť motivovaní, cvičiť pravidelne a bez prerušenia. Meditácia pomáha aj vtedy, keď máte chuť sa vnútorne rozvíjať.

Čo potrebujete na meditáciu šamatha?

Nič zvláštne. Začiatočníci si nájdu tiché, slabo osvetlené miesto, kde sa budú cítiť pohodlne. Je potrebné mať trochu času, ideálne 30 až 45 minút. V izbe musí byť nastavená správna teplota a miestnosť vyvetraná. Oblečenie podľa možností pohodlné a voľné. Aby ste mohli dobre sedieť, potrebujete pevný podsedák, meditačnú stoličku alebo úplne obyčajnú stoličku. Mimochodom, aj osamelé miesto v prírode je vhodné na meditáciu.