Active Beauty
Rozhodnite sa!

Áno? Nie? Možno?

Rozhodnite sa!

Stáva sa vám, že niekedy naťahujete finálne rozhodnutie na dni, týždne či dokonca mesiace? Nerobte si starosti: Nie ste sami, viac ľudí je na tom rovnako. Žijeme v dobe, v ktorej máme na výber vďaka internetu a globalizácii takmer nekonečné množstvo možností. V porovnaní s generáciami pred nami s tým ide ruka v ruke aj väčšia sloboda pri výbere zamestnania. Môžeme sa rozhodnúť pre nespočetné množstvo životných štýlov, môžeme si vybrať spomedzi desiatok potencionálnych partnerov a kedykoľvek sa tiež môžeme rozhodnúť presťahovať sa do akejkoľvek krajiny. Niet divu, že učiniť jedno fixné rozhodnutie pre nás niekedy nie je najľahšie. Nechávame si poradiť rôznymi algoritmami, dávame si pred seba sumáre pre a proti, pýtame si radu a názor od kamarátok či kamarátov na sociálnych médiách – no často sa dopracujeme aj tak k výsledku typu „Ja proste ešte neviem“. Inými slovami: Rozhodnutia odkladáme.
 

Rozhodnite sa – výzva pre ženy

Najmä o ženách sa často hovorí, že im chýba rozhodnosť. Podľa štúdií konáme opatrnejšie, viac spolupracujeme a rozhodujeme sa len vtedy, ak sme zvážili viac ako len svoje vlastné záujmy. Naopak, výskumy potvrdili, že muži majú sklon k väčšej rozhodnosti. V súvislosti s učinením rozhodnutí majú menej stresu, nezaťažujú sa príliš myšlienkami, či tá alebo oná voľba je tá správna – a necítia sa natoľko zaťažení množstvom rozhodnutí. Avšak netkvie posledne spomínané najmä v tom, že v kolobehu každodenného života nemusia muži tak často rozhodnúť o tom, čo bude ďalej, kam nasmerovať život? Ak rodina napríklad hľadá nové bývanie. Posledné slovo tu majú obvykle ženy. A tiež, ak sa jedná o zariaďovanie bytu, výber dovolenky alebo vhodnej materskej školy. Zdá sa, že zodpovednosť často padá len na ženské plecia.  
 

Keď sa už ženy rozhodnú, často sa potom za rozhodnutie ospravedlňujú

V mnohých prípadoch sa rozhodujeme len tak z brucha. Vyjadrené konkrétne: 62 %. Pre porovnanie, 52 % mužov sa riadi intuíciou. A markantný je aj ďalší rozdiel: Ženy majú sklony svoje rozhodnutia aj obšírne zdôvodňovať. “Svoje osobné rozhodnutia alebo rozhodnutia, pri ktorých nás ovplyvnili ľudia či okolnosti okolo nás, máme tendenciu zdôvodňovať – počnúc zrušením dohodnutej večere a končiac výchovou detí či spôsobom, akým chceme viesť pracovné stretnutie,” píše známa nemecko-izraelská novinárka Lina Rachel Sabiers. Predpokladá, že za tým stojí strach, že budú ženy vnímané ako egoistické a postfaktické a varuje pred tým, aby ženy nakoniec nemali dosť rešpektu voči svojim vlastným rozhodnutiam: „na sebe pozorujem, že len čo sa započúvam do tých mnohých „lebo“ viet, moje objasnenia sa stávajú zdôvodneniami bez akéhokoľvek logického pochodu.“
 

Prijímať rozhodnutia a aj si za nimi stáť? Ako to docieliť?

Áno? Nie? Možno? Tieto tipy vám pomôžu stať sa rozhodnými.
 

Objasnite, že ste učinili rozhodnutie – ale v predstihu

Behaviorálny dizajnér Alexis Johann vidí ženskú túžbu zdôvodniť svoje rozhodnutia ako výraz zmyslu pre realitu. Ženy majú tendencie ponímať veci realistickejšie. Kam to ústi? Chceli by sme, aby boli možné riziká, ktoré nás vedú k určitým rozhodnutiam, transparentnejšie a viditeľnejšie pre naše okolie. „Niekedy je tento postoj vnímaný ako váhavosť, ženy sú vnímané ako menej odvážne či rozhodné,“ hovorí Johann. Jeho tip: Namiesto toho, aby ste svoje rozhodnutia zdôvodňovali ex post, urobte tak v predstihu. „Ak okoliu explicitne pomenujete výhody a nevýhody toho ktorého rozhodnutia – to jest nezaťažujete si hlavu možnými prekážkami a bariérami len v tichosti – potom sa vaša domnelá slabosť, viac realizmu, zmení vo vnímaní okolia na silu. Okolie vás potom bude vnímať ako uvážené, štruktúrované, orientované na výsledok a schopné viesť dialóg.“
 
Zmeňte perspektívu
Johann radí ženám, ktoré sa vyhýbajú striktným rozhodnutiam, aby sa niekedy na veci pozreli aj z iného uhla pohľadu. „Určitá dávka sebavedomia – alebo odvahy – napomáha v živote k tomu, aby človek vyskúšal aj niečo nové.“ Jednoduchou metódou, ako si takéto niečo môžete nacvičiť, že zmeniť perspektívu vnímania. Položte si otázku: Ako by sa rozhodol niekto iný, ak by sa ocitol v mojej koži?
 

Nechajte sa viesť vlastnou intuíciou

Dôležitú rolu tu zohráva aj seba-vnímanie. Oplatí sa pracovať na tom, aby sme sa zriekli objasňovania a zdôvodňovania – a viesť spoločnosť k zmýšľaniu, že aj vlastný pocit, intuícia a aktuálna forma, v akej sa nachádzame sú hodnovernými dôvodmi pre učinenie toho ktorého rozhodnutia.
 

Naučte sa povedať aj „nie“

Ak si budeme viac ceniť sami seba, docielime, že si nemusíme zaťažovať plecia toľkými starosťami okolo rozhodovania. Rozhodovanie človeka vyčerpáva. Podľa poznatkov z iných štúdií zas únava brzdí radosť z ochoty zariskovať. No a v neposlednom rade by bolo fajn, keby sme si z času na čas pripomenuli, že akokoľvek sa rozhodneme – nikdy neulahodíme každému. Ako to raz trefne povedala bývalá prvá dáma USA, Michelle Obama? „Konajte tak, ako to považujete za správne. Vždy sa nájde niekto, kto to vidí inak.“