Active Beauty
Prevencia vyhorenia: psychologička vysvetľuje príznaky a opatrenia
Text: , MMag. Cornelia Schallhart

Nevyhorení

Prevencia vyhorenia: psychologička vysvetľuje príznaky a opatrenia

Len perný týždeň alebo následky neustáleho stresu v práci? Psychologička vysvetľuje, aké sú príznaky vyhorenia, aké opatrenia sú vhodné na prevenciu vyhorenia a prečo by ste mali konať už pri prvých príznakoch ...

Pani MMag. Cornelia Schallhart je psychologička, systémová psychoterapeutka,
pracovný psychológ a psychológ zdravia, konzultant manažmentu a podnikový ekonóm. Pracuje v Telfse a Lienzi vo vlastnej praxi ako psychoterapeutka a supervízorka a okrem iného sa špecializuje na problematiku vyhorenia. Pre ACTIVE BEAUTY odpovedala na najdôležitejšie otázky týkajúce sa tejto témy. Zároveň nám prezradila sedem konkrétnych opatrení na prevenciu vyhorenia.

Pani Schallhart, čo je to vyhorenie? Aké sú jeho príznaky?

Vyhorenie je stav, keď sa ľudia cítia ako budova po požiari. Zvyčajne sa predpokladá, že títo ľudia boli predtým pre niečo "zapálení", t. j. že ich práca úplne pohltila a vyčerpali sa v nej. Vyhorenie je často dôsledkom chronického pracovného stresu.

Vyhorenie sa dá rozpoznať, keď sa ľudia sťažujú na príznaky, ako je nedostatok energie a vyčerpanie, sú čoraz viac duševne vzdialení a získavajú negatívny postoj k vlastnej práci, dokonca až cynizmus. Taktiež už nie sú takí produktívni alebo majú pocit, že ich práca neprináša výsledky. Medzi pohlaviami nie je rozdiel, kritériá na rozpoznanie vyhorenia sa vzťahujú na mužov aj ženy.

Ak spozorujete prvé príznaky vyhorenia, čo je najlepšie urobiť?

Ak si niekto všimne, že už nedokáže dobre relaxovať počas voľných dní alebo dovolenky a sú splnené vyššie uvedené kritériá vyhorenia, mal by vyhľadať pomoc. Na to sú obzvlášť vhodní psychoterapeuti, ktorí môžu pomôcť analyzovať aktuálnu situáciu. Spoločne potom prídu na to, ako môže postihnutá osoba pristúpiť k možnej zmene vo svojom živote. Najlepšie je, ak sa pomoc vyhľadá okamžite. Ak sa potrebné opatrenia vykonajú čo najrýchlejšie, je ľahšie opäť nájsť zdravú cestu.

Aké sú podľa vašich skúseností najčastejšie dôvody vyhorenia?

V súčasnosti je mnoho ľudí ochotných urobiť v práci niečo navyše, čo súvisí aj s tým, že úlohy v pracovnom živote sú čoraz zložitejšie a vyžaduje sa od nich oveľa viac. Ak je toto zvýšené úsilie len dočasné, napríklad ako náhrada za dovolenku, potom možno dočasné zvýšenie výkonu akceptovať. Ak však táto situácia trvá dlhšie obdobie, zamestnanec často stráca radosť z vykonávania svojej práce. Vlastné potreby sú zanedbávané a vo voľnom čase takmer neexistuje rovnováha. Vyhorenie sa často pozoruje aj v tých profesiách, v ktorých sa zamestnanci starajú o iných ľudí, pretože niekedy je ťažké stanoviť hranice a práca naďalej ovplyvňuje ich voľný čas. Platí to najmä v oblasti starostlivosti a v profesiách, kde dochádza ku kontaktu s hosťami alebo zákazníkmi, ako aj pri riadení zamestnancov.

Do akej miery zohrávajú pri vyhorení úlohu individuálne dispozície?

Ak sa vyhorenie chápe ako dôsledok chronického (pracovného) stresu, potom sa hodnotenie týchto stresorov líši od osoby k osobe, rovnako ako hodnotenie zdrojov alebo silných stránok, ktoré môže človek využiť v boji proti výzve. Ak sú výzvy hodnotené vyššie ako zdroje, ľudia majú často pocit, že sú preťažení, čo môže viesť k vyčerpaniu, a tým k vyhoreniu. Ak napríklad niekto pracuje s veľkou radosťou a oddanosťou pri starostlivosti o chorých ľudí, môže sa aj táto predtým milovaná činnosť rozvinúť do vyhorenia, ak je trvalo preťažujúca a chronicky stresujúca.

Okrem toho má každý človek iné hranice stresu, ktoré sa môžu v priebehu života vyvíjať a meniť. Na jednej strane môžu byť fyzické, na druhej strane môžu byť psychické. Odolnosť závisí okrem iného aj od aktuálnych všeobecných podmienok alebo od stavu mysle počas dňa, napríklad od toho, či ste sa dobre vyspali.

Je vyhorenie problémom mužov alebo žien?

Vyhorenie môže postihnúť ženy aj mužov. Ženy však často ľahšie hľadajú pomoc. Zvyčajne lepšie rozpoznávajú svoje vlastné príznaky, pretože si viac načúvajú, vnímajú svoje telo a berú ho vážne. Bolo by žiaduce, aby každý, kto rozpozná uvedené príznaky, okamžite vyhľadal pomoc, aby sa opäť postaral o seba a svoje potreby (kľúčové slovo: starostlivosť o seba) a čo najrýchlejšie dosiahol zmenu alebo zlepšenie.

Môžu pracovné metódy a pracovné podmienky podporovať vyhorenie?

Bolo by ideálne, keby sa robil dostatok prestávok, aby bolo možné znížiť krivku stresu aj počas pracovného dňa. To sa dá dosiahnuť krátkymi prestávkami, počas ktorých si môžete sadnúť a relaxovať, ísť na krátku prechádzku alebo sa pozrieť do prírody. Dôležité je tiež poznať svoje vlastné silné stránky a posúdiť, či je úloha zvládnuteľná, alebo či potrebujete pomoc. Prípadne by ste sa mali porozprávať, ak nemôžete dodržať termín, a zmeniť svoje priority.

Prevencia vyhorenia: Aký je najlepší spôsob prevencie vyhorenia?

Vo všeobecnosti je dôležité poznať svoje potreby a vytvoriť si v živote dostatok priestoru na ich naplnenie. Treba dbať na to, aby bola rovnováha medzi prácou a voľným časom správna. Po víkende by ste sa mali cítiť sviežo, rovnako ako po dovolenke. Je tiež užitočné venovať pozornosť vlastnej energetickej rovnováhe. Získavam vo svojom živote dostatok energie, aby som mohol časť z nej využiť na svoju prácu alebo iné úlohy? Je tiež dôležité uvedomiť si, čo je skutočne zábavné a príjemné, a dať týmto veciam vo svojom živote svoje miesto. Ďalším bodom je odlíšiť sa, povedať si nie a po práci vypnúť - jednak prakticky vypnutím mobilného telefónu, ale aj psychicky sa upokojiť. Sledovanie televízie na to nie je veľmi vhodné a ponúka len málo relaxu. To sa lepšie dosiahne prostredníctvom pohybu, prírody, spoločenských aktivít a zábavy.

Ako môže vyzerať prevencia vyhorenia na pracovisku?

Aj keď sa mnohé spoločnosti snažia udržiavať zdravie svojich zamestnancov, najúčinnejšie je, ak sa o seba starajú samotní zamestnanci. V tomto prípade je užitočné dobré hodnotenie vlastnej výkonnosti, ako aj vedomie, že je možné povedať aj nie a že je prípustné požiadať o pomoc. Vo všeobecnosti by podniky nemali predpokladať, že zamestnanci dokážu dlhodobo znášať zvýšenú pracovnú záťaž, aj keď to funguje na preklenutie určitých situácií. Otvorené uši pre návrhy a potreby zamestnancov by určite pomohlo vytvoriť zdravú pracovnú atmosféru. Plus: možnosť vzájomnej výmeny názorov doplnená programom duševného zdravia, napríklad prostredníctvom skupinovej, tímovej alebo individuálnej supervízie. Okrem toho sa môžu posilniť osobné zdroje zamestnancov, napríklad odolnosť. A samozrejme, v každodennom pracovnom živote by mal byť priestor aj na zábavu.

Prevencia vyhorenia: sedem konkrétnych opatrení na prevenciu vyhorenia

1. Všímavosť (Mindfulness)
Starajte sa o seba a zamerajte svoju pozornosť na seba: Ako sa dnes cítim? Ako sa cítim? Čo potrebujem? To vám môže pomôcť rozpoznať zdroje stresu, vyhnúť sa im alebo im čeliť.

2. Hranice
Vysledujte, kde sú potrebné hranice. Čo chcem a čo nechcem? Vaše telo a myseľ si všimnú, keď sa o seba dobre staráte, a poďakujú vám za to.

3. Silné stránky
Uvedomte si svoje silné stránky a uvedomte si, čo dokážete zvládnuť a kde toho na vás môže byť priveľa, aby ste získali ucelený obraz o sebe.

4. Pomoc
Vyhľadajte pomoc skôr, ako sa vyhorenie naplno rozvinie. Môžete sa obrátiť na psychoterapeuta alebo delegovať úlohy, aby ste sa odbremenili.

5. Potreby
Uznanie vlastných potrieb a zabezpečenie dobrej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Berte sa vážne, postavte sa za seba, potom vás a vaše hranice môžu brať vážne aj ostatní.

6. Priority
Reálne zhodnotenie vlastného výkonu a schopnosť určiť si priority alebo nechať niečo nedokončené. Každý deň sa dá preorganizovať, niekedy sa veci darí ľahšie, inokedy vôbec. S tým sa treba zmieriť.

7. Vzťahy
Udržujte sociálne vzťahy, bavte sa, užívajte si život a vychutnávajte si maličkosti, buďte vďační, aby ste získali dostatok energie na ďalšie výzvy.