Active Beauty
ACTIVE BEAUTY vydáva správu o menštruácii
Text: , Dr. Gisela Gille

Menštruácia

ACTIVE BEAUTY vydáva správu o menštruácii

Je na čase, aby sme o nej hovorli otvorene. Menštruácia je pre ženy normálom, základom pre vznik nového života - ale žiaľ, ako dokazuje veľký prieskum z dielne dm, ešte stále je aj tabuizovanou témou.

Dr. Gisela Gille je gynekologičkou v Lüneburgu v Nemecku a vzdeláva dievčatá o ženskom zdraví a menštruácii. Je autorkou kníh „Dievčatá sa pýtajú dievčenské otázky“ a „Dievčatá sa pýtajú – matky vedia“.

Bolesti, výkyvy nálad, strach z nechcených fľakov - to všetko sa týka žien (a aj ich to ovplyvňuje) bez toho, aby sa menštruácia stala verejne diskutovanou témou. Problémy súvisiace s menštruáciou sa často považujú len za osobné problémy ženy, o ktorých by sa malo čo možno najviac na verejnosti mlčať. Následkom je, že ženám sa v tomto smere len zriedka dostáva podpory pri riešení menštruácie v ich súkromnom, vzdelávacom a tiež profesionálnom prostredí. Otvorená komunikácia je tu preto viac než naliehavo nutná. Čo ženy v súvislosti s menštruáciou najviac znepokojuje? A koľko pochopenia sa im dostáva zvonku? Renomovaný inštitút Spectra uskutočnil na objednávku spoločnosti dm v jedenástich krajinách (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko) reprezentatívny prieskum, do ktorého sa zapojilo viac než 600 žien rôznych vekových kategórií. So zaujímavými a objavnými informáciami o zdraví žien - a s jasným zistením, že na to, aby sa menštruácii venovala patričná pozornosť, je potrebné urobiť oveľa viac. Výsledky štúdie pre nás analyzovala skúsená gynekologička a autorka Dr. Gisela Gille.

Na otázky na tému menštruácia – nám odpovedali ženy z jedenástich krajín*

Vlastný duševný stav: Ako sa cítia ženy počas „svojich dní“?

 • 72 % opýtaných má počas menštruácie bolesti v podbrušku
 • 39 % trpí počas menštruácie nedostatkom možností na oddych alebo homeoffice
 • 35% žien počas menštruácie obmedzuje svoje športové a spoločenské aktivity
„Dievčatám a ženám by veľmi pomohlo, ak by lepšie poznali svoje telo. Väčšina z nich nemá o priebehu menštruačného cyklu dostatok informácií,“ hovorí odborníčka Dr. Gisela Gille. „Ak by sa toto vnímanie ženského tela podarilo vštepiť do mysle dievčat, ale aj do mysle celej spoločnosti, inak by túto tému vnímala aj verejnosť, čo by ženy veľmi odbremenilo. Vplyv by to malo samozrejme aj na pracovný svet - nie každé zamestnanie umožňuje prácu z domu. V rámci hesla „period positivity“ by uznanie kapacít ženského tela spoločnosťou bolo začiatkom prehodnotenia otázok, na ktoré nejestvujú jednoduché odpovede.“

Vnímanie verejnosťou: nakoľko má spoločnosť pochopenie, keď ide o témy spojené s menštruáciou?

 • 60 % opýtaných si myslí, že témy spojené s menštruáciou sú ťažké
 • 44 % žien považuje fakt, že menštruácia je tabu, za mimoriadne problematický
 • ~ 70 % si myslí, že zdravie žien má vo všeobecnosti v spoločnosti príliš málo miesta

Keď v obchodoch vidíme jasne osvetlené regály plné rôznych menštruačných pomôcok, mohli by sme nadobudnúť pocit, že menštruácia a zdravie žien sa už dostali do povedomia verejnosti v dostatočnej miere. Avšak ako tvrdí naša odborníčka, žiaľ, nie je to tak: „Z historického a kultúrneho hľadiska je táto téma stále pomerne komplikovaná. Menštruačná krv mala v sebe roky rokúce niečo magické, nevysvetliteľné, niečo, čo pripomínalo zranenie a poruchu. Tieto predstavy je ťažko vymazať z mysle ľudí. Mnohé dievčatá sa dodnes hanbia, svoju menštruáciu považujú za nepríjemnosť či akési obmedzenie. A na čo sa nesmie zabúdať, menštruácia sa týka ženských intímnych partií. Aj preto je pre mnohé generácie a kultúry ťažké hovoriť o nej. Menštruácia je však práve naopak znakom sily a zdravého tela, ktoré je základom pre vznik nového života. Práve túto skutočnosť si je nutné dôkladne osvojiť.“

Informovanosť o cykle a dôvera v matky a lekárov: ako dobre sú ženy informované a kto je prvým kontaktným bodom?

 • 33 % opýtaných sa necíti byť vôbec, resp. nedostatočne, informovaných o menštruácii
 • 45 % žien bolo vo veku 13 až 14 rokov, keď dostali prvú menštruáciu
 • 58 % dám dostalo prvé informácie o menštruácii od svojich matiek
 • 40 % žien navštívilo gynekologickú ambulanciu prvýkrát vo veku 16 až 20 rokov
 • 44 % opýtaných pri tom sprevádzala matka

„Tieto tvrdenia sú v súlade so štúdiami, ktoré opakovane potvrdili, že matka je pre dievčatá najdôležitejšou osobou, od ktorej získavajú vedomosti týkajúce sa menštruačného cyklu,“ hovorí odborníčka. „Postoj matky k menštruácii je preto kľúčový, dievčatá svoje dni vnímajú tak, ako im to predostrie ich matka. Druhou osobou, s ktorou mladé dievčatá o menštruácii hovoria, je gynekológ. Je preto nevyhnutné, aby sa vzdelávanie v otázke cyklu začalo už v škole. Je to však aj výzva pre matky, aby sa aj ony vzdelávali, pretože len tak sa preruší začarovaný kruh dezinformácií. Matky môžu svoje dcéry naučiť len to, čo samy vedia a čo reprezentujú ako ženy.“

Menštruačná chudoba: nakoľko dôležitá je pre ženy cena menštruačných produktov?

 • 41 % opýtaných žien sa teší, ak sú výrobky na verejných miestach k dispozícii bezplatne
 • 47 % považuje takúto grátis ponuku za prejav uznania
 • 48 % žien častejšie uprednostňuje lacnejší tovar pred udržateľnejším

Pre mnoho žien je možnosť zaobstarať si dostatok menštruačných potrieb finančne ťažko dostupná - tento problém sa označuje výrazom „menštruačná chudoba“. Dr. Gisela Gille sa domnieva, že tu by mali nastúpiť práve verejné inštitúcie, mali by mať osobitnú povinnosť: „Mali by zabezpečiť, že najmä na školských toaletách by mala byť bežným javom komplexná ponuka bezplatných menštruačných potrieb. Obava z toho, že tampóny alebo hygienické vložky sa budú vo veľkom kradnúť - čo je mimochodom častý protiargument odporcov - je podľa môjho názoru neopodstatnená. Ak je výrobok všeobecne dostupný, nie je predsa potreba ho kradnúť, presne tak, ako je to s toaletným papierom.“

*Štúdia: Inštitút Spectra na objednávku spoločnosti dm. V dotazníku bolo možné uviesť viac odpovedí.

Dievčatá musia o svojej menštruácii vedieť viac

Komentár autorky a lekárky Dr. Gisely Gille

„Žena krváca v priemere 2 000 dní v živote - už to je dostatočný dôvod na to, aby tejto téme venovala spoločnosť pozornosť, a to detailnú. Ženský cyklus ako symbol dospievania, schopnosti mať deti a príslušnosti k ženskému pohlaviu je pre dievča významným fyzickým, emocionálnym a aj sociálnym javom. Nástup menštruácie je však komplexným fenoménom, ktorý bez kompetentného vysvetlenia musí vyvolávať ambivalentné pocity. Ak je nesporné, že fyzický a emocionálny stav pred menštruáciou a počas nej vníma každé dievča na pozadí svojich vedomostí a svojho postoja, potom nie je prekvapujúce, že mnohé z nich pociťujú tento v podstate životne dôležitý proces ako vnucovanie a oddeľujú ho od svojho fyzického bytia z dôvodu nedostatku informácií. Ďalší dôvod, prečo sa menštruácii prizrieť bližšie."