Čo je to PMDD?

Za skratkou PMDD stojí porucha s názvom predmenštruačná dysforická porucha. Približne päť percent všetkých menštrujúcich žien trpí pred menštruáciou závažnými psychickými a fyzickými ťažkosťami, ktoré im stoja v ceste vo zvládaní bežného dňa. „PMDD môže nastúpiť kedykoľvek v období medzi prvou menštruáciou a menopauzou, najmä po vysadení antikoncepcie alebo po pôrode. Často sa vyskytuje v chronickej forme, resp. sa príznaky opakujú,“ vysvetľuje prof. Dr. Christine Kühner, nemecká psychoterapeutka a profesorka klinickej psychológie a psychoterapie.

Tieto symptómy sú typické pre PMDD:

 • Výrazné zmeny nálad
 • ​Podráždenosť
 • Úzkosť
 • Napätie
 • Depresívna nálada až skľúčenosť
 • Strata energie a koncentrácie
 • Poruchy spánku
 • Návaly vlčieho hladu
 • Pocity preťaženia
 • Zadržiavanie vody
 • Citlivosť prsníkov
Príznaky nastupujú v druhej polovici cyklu po ovulácii a odznievajú do niekoľkých dní po nástupe menštruácie.

Ako PMDD diagnostikovať?

Ženy postihnuté PMDD si často prežijú dlhé obdobie útrap, kým sa im stanoví správna diagnóza – pretože pre mnohých, ktorí ženy liečia, je diagnóza PMDD neznámym pojmom. „Esenciálne je viesť si menštruačný kalendár a odpozorovať si priebeh dvoch až troch cyklov,“ odporúča odborníčka Christine Kühner. „Vyhodnotením kalendára možno potom odlíšiť PMDD od iných ochorení, ako je napríklad depresia alebo úzkostná porucha, ktorých prejavy sa ale tiež často zhoršujú práve pred nástupom menštruácie.“

Ak máte podozrenie, že trpíte na PMDD, mali by ste sa neodkladne obrátiť na svoju gynekologičku.